Algemene Voorwaarden

aLGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Pepmax, merknaam Kwispelcoach.

Als je je inschrijft voor één van onze diensten dan verklaar je je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Pepmax.
 • De basiswaarden van Pepmax zijn wederzijds respect en dierenwelzijn. Bij overtreding van deze basiswaarden wordt de samenwerking met onmiddellijke ingang stopgezet.
 • Je kan rechtstreeks inschrijven en betalen via de website. Na betaling ontvang je een factuur dat tevens een bewijs van deelname is.

2. Inschrijvingen

 • Je vindt de prijs van alle diensten op onze website.
 • Pepmax behoudt zich het recht op lesdagen te verplaatsen. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 • Bij inschrijving aanvaard je  de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals gecommuniceerd.
 • Wij bieden graag een persoonlijke begeleiding. De plaatsen voor een workshop worden dus beperkt tot 12.
 • 3. Betalingen
 • Je vult het deelnameformulier in op de website. Je kan automatisch betalen online. Dit gebeurt in een veilige omgeving (Mollie en Plug&Pay).
 •  Alle prijzen zijn in euro
 • Voor een factuur die op verzoek van de cursist is opgemaakt en verzonden naar zijn werkgever gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.
 • Bij een online aankoop heb je een herroepingsrecht van 7 dagen. Je stuurt hiervoor een aangetekende zending binnen deze periode naar onze maatschappelijke zetel: Pepmax, Hamsesteenweg 20, 9200 Grembergen.
 • Als je graag een afbetalingsplan wil voor je cursus dan kan je dit via e-mail aanvragen: christel@kwispelcoach.be

4.Niet deelname

 • Als je door overmacht niet kan deelnemen, verwittig ons dan ten laatste de dag voor de opleiding. Jouw inschrijving wordt dan automatisch verplaatst naar de eerstvolgende datum dat deze cursus nogmaals zal doorgaan.
 • Als je zelf niet kan komen mag je je laten vervangen. Gelieve ons dit minstens 1 dag voor aanvang van de cursus te melden.

5. Annulering/verplaatsing door Pepmax

 • Pepmax behoudt zich het recht voor om een cursus te verplaatsen naar een latere datum of te annuleren. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 • Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum.
 • 6. Betaling
 • Je kan rechtstreeks online betalen. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving. We werken hiervoor samen met Mollie en Plug&Pay.
 • Als je graag een afbetalingsplan wil aanvragen dan mail je naar christel@kwispelcoach.be

7. Opleidingsprocedure

 • Bij het afronden van een module ontvang je een bewijs van deelname. Als er een examen is en je bent geslaagd met minstens 70% dan krijg je een certificaat.

8. Klachten

 • Ben je voor één of andere reden niet tevreden? Meld ons dit dan. Jouw tevredenheid is voor ons heel belangrijk.

9. Aansprakelijkheid

 • Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met eigen honden, de eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond en de schade die hij toebrengt aan materialen of derden.
 • Honden die mee naar de praktijkdag komen zijn in orde met entingen of op vertoning van een titerbepaling.
 • Bij diefstal of inbreuk op dierenwelzijn wordt steeds de politie verwittigd en wordt er aangifte gedaan.

10. Auteursrecht

 • Het auteursrecht op eigen lesmateriaal van Kwispelcoach berust bij de Commanditaire Vennootschap Pepmax. Ook de merknaam Kwispelcoach behoort tot het auteursrecht van Pepmax.
 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een opleiding- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Pepmax, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

11. Overig

 • Pepmax behoudt zich altijd het recht om de opleidingen en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of tarieven te wijzigen.
 • Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus of als de waarden van respect en dierenwelzijn niet gerespecteerd worden, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.


Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.