Heb jij (of je kind) je hond nodig als emotionele steun?

Volg deze opleiding en maak van je hond een ESA

Emotional Support Animal

Een ESA hond of Emotional Support Animal, is in dit geval een hond die wordt gebruikt om emotionele ondersteuning te bieden aan een persoon met een psychische aandoening.

ESA honden zijn niet getraind om specifieke taken uit te voeren maar ze spelen wel een belangrijke rol in het leven van hun eigenaren.


Wat zijn de specifieke functies van een ESA hond?


 • Sociale ondersteuning
  • Een ESA hond zorgt ervoor dat mensen zich minder eenzaam voelen. Ze helpen mensen om contact te leggen met andere mensen
 • Emotionele regulatie
  • Beter met stress omgaan
  • Angst verminderen
 • Aanzetten tot beweging en activiteit
  • Bij stress en burn-out is het belangrijk dat je veel gaat wandelen. Een ESA-hond motiveert je hiervoor
 • Verantwoordelijkheid en structuur
  • De dagelijkse zorg van een ESA-hond vraagt zorg, routine en structuur. Een ESA-hond helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen en dagelijkse structuur.
 • Als je een zoon/dochter hebt met autisme kan een ESA-hond bijdragen tot het algemeen welzijn van het kind.
In België en Nederland zijn ESA-honden nog niet officieel erkend. Ze hebben niet dezelfde rechten als assistentiehonden. Dit betekent dat ze niet overal toegelaten worden.

Maar je hond kan op Europees niveau wel geregistreerd worden als ESA-hond. Door deze registratie worden de ESA honden wel dikwijls toegelaten.

Je hebt wel een medisch attest nodig van een dokter of psychiater.

Wil je van je hond een ESA-hond maken?

 • Je leert zelf alles over ESA-honden
 • Je volgt samen met je hond en eventueel met de persoon voor wie de hond bedoeld is een basisopleiding
 • Voor kinderen moet er altijd een volwassen begeleider zijn
 • Je hond legt een test sociaal gedrag af
 • Je vraagt een attest aan een behandelend geneesheer of psychiater
 • Ik help je bij je ESA-registratie