Leer kinderen veilig omgaan met honden

Workshops voor scholen

Leer je leerlingen sociale vaardigheden in de omgang met honden

Leer meer !

Deze workshop draagt bij aan onze verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren voor kinderen en om hen communicatietechnieken aan te leren met honden


 • Veiligheidsbewustzijn : met de recente toename van ernstige bijtincidenten is het cruciaal dat kinderen leren hoe ze veilig kunnen interageren met honden zowel bekend als onbekend
 • Preventie: door kinderen te informeren over hondengedrag en hondentaal kunnen we bijtincidenten voorkomen en de kinderen een veiligheidsgevoel geven
 • Respectvolle interactie: het motiveren van een respectvolle omgang met honden draagt bij aan de sociale vaardigheden en communicatievaardigheden bij kinderen
 • Leerplandoelstellingen : deze workshops zijn een aanvulling van de leerplandoelstellingen

Wat leren de kinderen in deze workshop?

Inhoud van de workshop wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen

 • Hoe communiceren honden met elkaar en met mensen
 • Basis veiligheidsregels bij het benaderen van een hond
 • Hoe zie je dat een hond gelukkig is, bang of boos?
 • Kinderen raden de emoties van een hond aan de hand van foto's
 • Wanneer en hoe kan je een hond aaien?
 • Kinderen oefenen met namaakhond of kleine poedel  onder toezicht
 • Wat moet je doen als een onbekende hond naar je toekomt?

Didactisch materiaal voor de leerkracht

Als leerkracht krijg je online didactisch materiaal om verder te werken aan dit thema:
 • foto's van de lichaamstaal van honden + uitleg
 • oefenboekje met tekeningen van honden die verschillende emoties uitdrukken
 • emoties van honden vergelijken met emoties bij kinderen
 • informatieve brochure met de samenvatting van de workshop
 • korte checklist voor de leerlingen over veilig omgaan met honden

Schrijf je school in voor deze interactieve workshop en geef je leerlingen de kans om veilig te leren omgaan met honden

Waarom je niet langer kan wachten om deze workshop te organiseren in je school?


 • Er zijn overal honden en spijtig genoeg zijn niet alle honden goed opgevoed
 • De laatste jaren zijn er steeds meer bijtincidenten vooral met kinderen
 • Het is essentieel dat een kind gevaar leert inschatten en ontdekt op welke manier het zich veilig kan stellen. Weglopen van de hond is GEEN optie.
 • Een kind kan zijn angst voor honden overwinnen als het de lichaamstaal van de hond correct kan lezen en als het weet hoe het de hond al dan niet moet benaderen

🏢📚 Samen werken we aan veilige wereld voor onze kinderen en honden 🌟🐾